‘गोल्डेन डान्सिङ्ग स्टार’ सम्पन्न, जेसिका र सवानी बने डान्सिङ्ग स्टार

‘गोल्डेन डान्सिङ्ग स्टार’ सम्पन्न, जेसिका र सवानी बने डान्सिङ्ग स्टार

  काठमाडौं: गोल्डेन पिक हाई स्कुलका बालबालिकाहरुको प्रतिभा प्रष्फुटनका लागि भएको 'गोल्डेन डान्सिङ्ग स्टार'को कार्यक्रम सम्पन्न... पुरा समाचार